z mobilního zařízení rezervujte lépe zde
 
sportovní hřiště Smrkovice, SDH Smrkovice, Písek
737915700, michal.stary@rexonix.cz;krentik@email.cz
plachta rezervací | přihlásit | zaregistrovat
Registrace
Příjmení jméno
Telefon
E-mail = přihlašovací jméno
Registrační podmínka


Obecné zásady užívání sportovního hřiště:
- sportovní hřiště využívejte vždy jen v době Vaší potvrzené rezervace
- na sportovní plochu se smí vstupovat pouze v řádné očištěné obuvi
- na sportovní plochu nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch
- jakékoliv zjištěné poškození hřiště prosím hlaste správci
- sportovní plocha smí být využívána pouze ke sportovní činnosti, pro kterou byla vybudována (fotbal, tenis, nohejbal, volejbal a další míčové hry)
Ochrana: přepište jako číslo
devět jedna čtyři čtyři pět šest
rezervační systém Book4u.cz