sportovní hřiště Smrkovice, SDH Smrkovice, Písek
730 583 480, krentik@email.cz
plachta rezervací | přihlásit | zaregistrovat
Registrace
Příjmení jméno
Telefon
E-mail = přihlašovací jméno
Registrační podmínka


Obecné zásady užívání sportovního hřiště: - sportovní hřiště využívejte vždy jen v době Vaší potvrzené rezervace - na sportovní plochu se smí vstupovat pouze v řádné očištěné obuvi - na sportovní plochu nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch - jakékoliv zjištěné poškození hřiště prosím hlaste správci - sportovní plocha smí být využívána pouze ke sportovní činnosti, pro kterou byla vybudována (fotbal, tenis, nohejbal, volejbal a další míčové hry)

Ochrana: přepište jako číslo
čtyři tři šest jedna jedna dva
rezervační systém Book4u.cz