REZERVAČNÍ SYSTÉM
Rezervace rychle, jednoduše, levně

Rezervační systém pro časovou rezervaci prostor

Online rezervační systém book4u nabízí jednoduchou správu časové rezervace vhodnou např.:

 • pronájem sportovišť: haly, kurty, hřiště, ...
 • pronájem místností: učebny, jednací místnosti, sály, ...
 • místa v restauracích: salónky, stoly, ...
 • objednání k lékaři či na úřad na čas

Vlastnosti rezervačního systému

 • je poskytován jako online služba, je možné jej doplnit pomocí IFRAME do jakýchkoliv webových stránek bez jakýchkoliv dopňkových hardwareových či softwareových požadavků
 • rezervační plachty mohou být buď denní (na plachtě je několik různých prostor v rámci jednoho dne) nebo týdenní (na plachtě je jeden prostor na celý týden)
 • umožňuje nastavení libovolného počtu rezervovaných míst s časovým plánem 0 - 24 hodin po různých časových úsecích
 • rezervace mohou být na vybraný čas, celodení a opakované
 • jedna organizace může mít více rezervačních plachet a odlišnými vlastnostmi
 • pracovníci obsluhující rezervační systém, mouhou být zařazeni jako:
  • administrátor aplikace: má povoleny všechny rezervační funkce a nastavení aplikace
  • správce rezervací: zabývá se rezervacemi, pokud je více rezervačních plachet, pak lze správci rezervací přidělit oprávnění jen k některým z nich
 • pracovníci obsluhující rezervační systém, mouhou provádět:
  • nastavovat vlastnosti rezervačních plachet, rezervovaných míst, provozní doby atd.
  • mají k dispozici přehledy návštěvníků a rezervací s filtrováním a možností tisku přehledových sestav
 • přístup návštěvníků k rezervacím může být nastaven v jednom ze tří režimů:
  • rezervace provádí výhradně správce, návštěvník vidí obsazenost, ale nemůže rezervovat
  • návštěvník si po registraci může sám rezervovat
  • návštěvník může rezervovat bez registrace (nedoporučuje se)
 • závisle rezervovaná místa: hodí se např. pro multifunkční hříště, kdy lze jeden prostor rozdělit na několik menších, ale rezervací jednoho z nich se současně zablokuje i jiné místo
 • lze nastavit způsob potvrzování rezervací:
  • rezervaci ručně potvrzuje správce
  • návštěvník obdrží e-mail s odkazem na potvrzení rezervace
  • rezervace je ihned platná a není třeba ji potvrzovat
 • zajištění ochrany osobních údajů:
  • aplikace používá zabezpečený protokol HTTPS
  • lze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • data jsou každý den zálohována
  • je vyžadováno jen minimum osobních údajů: jméno, e-mail a telefon
  • návštěvník se může ze systému vymazat
  • neaktivní návštěvníci jsou automaticky po zadaném období nejprve anonymizováni a následně i vymazáni
 • jednotlivé rezervace jsou oznamované správci a návštěvníkovi e-mailem
 • lze použít režim placení rezervací pomocí kreditů, rezervační hodiny mají přidělenu hodnotu v kreditech, návštěvník si u provozovatele zakoupí konto kreditů, ty se mu při rezervacích snižují a pokud dosáhne 0, tak nemůže dále rezervovat
 • možnot rozšířit rezervační systém o rozesílání informačních zpráv pomocí SMS prostřednictvím smsbrana.cz, sms se zasílají v těchto situacích:
  • v okamžiku, kdy návštěvník vytvoří novou rezervaci, je zasláno oznámení správci rezervací
  • před začátkem rezervace se zasílá připomenutí správci i návštěvníkovi
  • pokud návštěvník rezervaci zruší, pak se zasílá informace správci

Cena rezervačního systému pro prostory

Pořizovací cena i cena za provoz rezervačního systému je závislá na počtu rezervačních plachet.

počet plachet pořízení měsíční paušál
2 3000 120
5 4200 180
10 5500 240
25 7000 300
zasílání SMS 1000 30

Ceny jsou v Kč bez DPH 21%

Pokud máte zájem využít služeb rezervačního systému, pak je třeba vyplnit registraci. Po odeslání registrace kliknete na připravený odkaz a po přihlášení přejdete do správy rezervačního systému.

Následně máte k dispozici 30 dní na vyzkoušení. Po této době bude spolupráce prodloužena uzavřením smlouvy o spolupráci a uhrazením příslušných poplatků nebo bude zkušební režim ukončen

Demoverze rezervačního systému pro prostory

Demoverze z hlediska návštěvníka je zde na vyzkoušení pokud se zaregistrujete.

Reference

Sportovní zařízení

Obec Předklášteří

Obec Předklášteří Tělocvična a klubovna v obci Předklášteří. Týdenní režim zobrazení.

Tělocvična Městys Drásov

Tělocvična Městys Drásov Rezervace tělocvičny v Drásově. Týdenní režim zobrazení.

Zimní stadion Třebechovice

Zimní stadion Třebechovice Rezervace zimního stadionu v Třebechovicích. Týdenní režim zobrazení.

Bazén Rošického Jihlava

Bazén Rošického Jihlava Rezervace pěti samostaných sportovišť, bazénů a tělocvičen. Týdenní režim zobrazení.

Komunitního centra Skála Nový Lískovec

Hřiště v obci Přísnotice Komunitního centra Skála Nový Lískovec Brno. Týdenní režim zobrazení.

Úřady

Obecní úřad Dobronín

Rezervace na Obecní úřad Dobronín. Denní režim zobrazení.

Městský úřad Valašské Klobouky

Městský úřad Valašské Klobouky Rezervace na Městský úřad Valašské Klobouky. Denní režim zobrazení.

Městský úřad Stod - zkoušky žáků autoškol

Městský úřad Stod Rezervace k přezkoušení žáků autoškol Městský úřad Nový Bydžov. Týdenní režim zobrazení.

Místnosti

Obec Dobronín kulturní dům

Obec Dobronín kulturní dům Rezervace místností v kulturním domu obece Dobronín. Denní režim zobrazení.

Sál kulturního domu v obci Moravany

Sál kulturního domu v obci Moravany Rezervace sálu kulturního domu v obci Moravany. Týdenní režim zobrazení.

Lékaři

MUDr. Faltus, Jihlava

MUDr. Faltus, Jihlava Objednání k lékaři. Týdenní režim zobrazení.